KALEIDO

Ekipa

U Rijeci završava Prvu riječku hrvatsku gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Puli stječe titulu profesorice kroatistike i talijanistike. Umjetničkim radom počela se baviti 1999. kao članica pulskog kazališta Inat. Radila je kao producentica i izvršna organizatorica na domaćim i inozemnim kazališnim, književnim i jazz festivalima. Od 2008. godine u osnovnoj i srednjoj školi predaje hrvatski jezik i književnost i talijanski jezik i književnost. Osnivačica je udruge Kaleido, u kojoj djeluje kao dramska pedagoginja i voditeljica projekata. Autorica je i voditeljica multidisciplinarne izložbe i knjige Ne(Istra)Žena – nevidljiva povijest istarskih žena. Kroz dramskopedagoški rad bavi se unaprjeđenjem nastavne prakse te poticanjem čitanja i stvaralačkog izražavanja. Vodi dramske radionice za djecu i mlade te tematske radionice za učitelje i nastavnike. Voditeljica je dramskopedagoških projekata: Drama u mom gradu, Teatriček – drama za vrtić i školu, Art Vrtiljak, Kamišibaj – umjetnost pripovijedanja u slikama, Zagrli me pričom, Teatrin.

2018. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij za dramske pedagogije pri UFZG obranivši rad Procesna drama kao dramskopedagoška metoda približavanja književnom liku. Jedna je od autorica priručnika Igrom do (spo)razumijevanja  koji sadrži primjere dramskih igara i vježbi za obradu gradiva iz hrvatskog jezika. Od 2018. godine kao vanjska suradnica na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu predaje kolegije Dramski odgoj i Scenska kultura i lutkarstvo.

Rojena 1978 v Šempetru pri Novi Gorici. Zaključila osnovno šolo v Braniku ter gimnazijo v Novi Gorici.

Leta 2005 je zaključila študij arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Več kot deset let je aktivno delovala na različnih področjih arheologije doma in v tujini. Je avtorica nekaterih znanstvenih člankov in monografije Die Bronzegefäße in Slowenien v seriji Prähistorische Bronzefunde.

Leta 2019 je zaključila podiplomski študij na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in pridobila naziv magistrica profesorica inkluzivne pedagogike. Tako v magistrski nalogi, kot pozneje v praksi se ukvarja s približevanjem tem povezanih z lokalno kulturno dediščino osnovnošolskim otrokom. Pri svojem delu daje poseben poudarek metodam dela, ki so primerne tako za tako z nadarjenimi in talentiranimi učence, kot z učenci s primanjkljaji na področju učenja. Od leta 2019 poučuje na osnovni šoli s prilagojenim programom Dvojezični osnovni šoli II Lendava.

Je ena od ustanovnih članic in predsednica društva Kaleido. Sodeluje pri različnih dejavnostih društva na področju dramske pedagogike in je sovoditeljica dramskih skupin na obeh dvojezičnih osnovnih šolah v Lendavi.

Živi in dela v Lendavi.

Diplomirala je na Filozofski fakulteti na oddelku za sociologijo in geografijo – pedagoška smer. V času študija je sodelovala v Mariboru na Festivalu Lent  in se plesno izobraževala pri Plesni izbi Maribor na oddelku za sodobni ples. Že pred zaključkom šolanja se je kot prostovoljka vključila v Rejniško društvo Slovenije, kjer še vedno aktivno sodeluje pri organizaciji in izvedbi različnih projektov v podporo otrokom v rejništvu in izobraževalnih dejavnostih v podporo rejnikom.

Trenutno je zaposlena na Zavodu za zaposlovanje, kjer dela z mladimi, ki so dolgotrajno brezposelni. Njeno delo temelji na opolnomočenju mladih s področja zaposlovanja in socialne aktivacije. Izkušnje pri delu z ranljivimi skupinami si je nabirala pred tem v programu socialne vključenosti z osebami, ki so nezaposljive in z migranti pri Slovenski filantropiji.

Po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture. Zaposlena je na centru za socialno delo, kjer dela na strokovnem področju preprečevanja nasilja v družini ter sodeluje v timu za obravnavo družine, otrok in mladostnikov. Veseli jo delo z otroki, zato se je v preteklosti udeležila tečaja Pravljične joge za otroke in si pridobila certifikat za učiteljico le-te, katero je kasneje z otroki tudi izvajala. Svoja znanja je želela še poglobiti in se vpisala v poklicni tečaj predšolska vzgoja ter si pridobila strokovno izobrazbo za vzgojiteljico predšolskih otrok. Izkušnje pri delu z otroki si je v preteklosti pridobivala že v času študija, in sicer v okviru študentskega dela kot pomočnica vzgojiteljice v enem izmed ljubljanskih vrtcev, z varstvom otrok na domu ter kot prostovoljka v Mladinskem domu Malči Beličeve v Ljubljani.

Rojen na zemlji, mami in očetu. Od malega navdušen nad računalniško tehnologijo, predvsem grafiko.

Precej len. Če ima dovolj volje, lahko ustvari tudi kaj zanimivega, kar je celo njemu všeč.