KALEIDO

Misija

KALEIDO – društvo za razvoj kreativnosti in potencialov
Alkotókészséget és Potenciált Fejlesztő Egyesűlet

Osnovni namen društva je vzgoja in izobraževanje, še posebej na področju kulture, umetnosti in humanistike, ter promoviranje in vzpodbujanje socialne inkluzije. S tem prispevamo k bogatenju življenja v našem ožjem in širšem okolju. Ideja vseh projektov, ki jih izvajamo, je nuditi otrokom, mladostnikom ter vzgojno-izobraževalnim ustanovam možnost dodatnih dejavnosti na področju, ki povezuje kulturo z vzgojo, socialo in izobraževanjem. Umetnost želimo izpostaviti kot vrednoto samo po sebi, obenem pa kot izjemno pedagoško orodje, s katerim lahko dosegamo neverjetne rezultate.

Cilji društva so:

  • izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture, umetnosti in humanistike;
  • vzpodbujanje in promoviranje socialne inkluzije med otroki in mladostniki ter v družbi nasploh;
  • izvajanje dejavnosti, programov in projektov na področju kulture, vzgoje, izobraževanja in sociale,
  • razreševanje strokovnih vprašanj na področju kulture, vzgoje, izobraževanja in sociale.